balkonovekvetiny.cz - pěstování a péče o balkonové květiny, rostliny, bylinky, koření, cibuloviny, trvalky, letničky ...

K čemu slouží letní řez jabloní a hrušní?

Letní řez jabloní či hrušní je doplňkovým zásahem k zimnímu řezu a uplatňuje se buď v červnu až začátkem července (časně letní řez), anebo obvykle od druhé poloviny července do konce srpna (pozdní letní řez).

Letní řez

 
Kalendářní termín není přesný, záleží na průběhu počasí a v jednotlivých letech a na tom, zda jde o rané či pozdně zrající odrůdy. Objektivnější je považovat za vhodný termín pro zahájení letního řezu období, kdy končí růst krátkých letorostů (jsou zakončeny náznakem pupenu).

K čemu slouží letní řez jabloní a hrušní?

K čemu slouží letní řez jabloní a hrušní?

Příliš časný letní řez (začátkem července) může mít za následek prorůstání oček na letorostech, předčasný obrost pak nevyzraje a můře zmrznout. Kromě toho někdy nastává nežádoucí rozkvět stromů na podzim, popřípadě se zhoršuje kvalita ovoce. Platí to zejména pro zkracování letorostů, které z tohoto hlediska není vhodné

Při uplatňování letního řezu je zřejmé, že jeho hloubka bude tím větší, čím bujnější budou stromy vykazovat růst, a naopak. Se zvyšující se násadou, která rovněž omezuje růst, se potřeba letního řezu zmenšuje, a u velmi silně plodících stromů od tohoto řezu upouštíme.Spolupracujeme s webovými magazíny Zmagazin, Vyšívání online, Ruční práce a E-ručnípráce.Všechna práva vyhrazena © 2022 IRP