balkonovekvetiny.cz - pěstování a péče o balkonové květiny, rostliny, bylinky, koření, cibuloviny, trvalky, letničky ...

Místo pro založení skalky


Umístění skalky

  
Skalka je jednou z nejkrásnějších částí květinové zahrady. Na poměrně malé ploše lze umístit velký počet nízkých vytrvalých rostlin, které při vhodném seskupení a zasazení do terénu tvoří v kombinaci s kameny a nízkými keři hezký kout přírody. Skalka má tvořit se svým okolím harmonický celek.

Místo pro založení skalky

  
Nejvhodnějším místem pro založení skalky je svah. Na něm můžeme nejlépe napodobit různé přírodní útvary a vytvořit příhodné podmínky pro růst rostlin. Nejvhodnější jsou svahy obrácené k východu, méně vhodné již se sklonem k jihovýchodu, jihozápadu nebo i k západu. Jižní svahy bývají příliš suché a rostliny tam trpí slunečním úpalem. Na severní svahy vysazujeme naopak rostliny stínomilné nebo vysokohorské. Místo pro založení skalky má být vždy volné, nezastíněné stromy nebo budovami.


Místo pro založení skalkySpolupracujeme s webovými magazíny Zmagazin, Vyšívání online, Ruční práce a E-ručnípráce.Všechna práva vyhrazena © 2023 IRP