balkonovekvetiny.cz - pěstování a péče o balkonové květiny, rostliny, bylinky, koření, cibuloviny, trvalky, letničky ...

Choroby a škůdci košťálové zeleniny

K nejrozšířenějším chorobám košťálové zeleniny patří nádorovitost kořenů. K největším škůdcům patří dřepčíci, květilka, bělásek, mšice nebo krytonosec.

Nádorovitost kořenů u košťálové zeleniny

 
Nádorovitost kořenů se vyskytuje zejména u zeleniny pěstované na kyselých půdách. Rostliny napadené touto chorobou zakrňují a mají menší užitkovou část.

Zásady ochrany proti nádorovitosti kořenů

 

  1. košťálovou zeleninu nepěstujeme na stejném záhonu dříve jak za 3 roky.
  2. kyselé půdy pravidelně vápníme.
  3. vysazujeme jen zdravou a silnou sadbu.
  4. po sklizni košťály nezarýváme ani je nekompostujeme. Nejlépe, když je spálíme.

Dřepčíci

 
Dřepčíci jsou malý brouci o velikosti cca 2,5 mm. Nejvíce škodí na mladých rostlinách, které můžou v suchém a teplém období, kdy se nejvíce množí, úplně zničit. Preventivní ochranou je hojná zálivka vodou, aby byl záhon dostatečně vlhký. Při větším výskytu dřepčíků použijeme chemickou ochranu.

Květilka zelná

 
Květilka zelná je brouk velký asi 6 mm. Na vysazených rostlinách působí značné škody, nejčastěji se vyskytuje na květáku. Květilka napadá hlavně rostliny na záhonech hnojených čerstvým hnojem. Klade asi 1 mm velká bělavá vajíčka na kořenový krček sazenic, který ožírají vylíhlé bílé larvy, takže sazenice hynou. Používáme chemickou ochranu.

Bělásek zelný

 
Bělásek zelný škodí hlavně na pozdní košťálové zelenině. V srpnu klade žlutá vajíčka do kupek na spodní straně listů, kde je snadno najdeme a rozmačkáním zničíme. Z vajíček se líhnou žlutozelené housenky, které se rozlezou po celé rostlině a v krátké době sežerou listy tak, že z nich zůstanou jen holé řapíky.

Bělásek zelný

Bělásek zelný

Listové mšice

 
Listové mšice v obdobích sucha způsobují svým větším výskytem zpomalení růstu, znetvoření nebo pomalejší vývin košťálové zeleniny.

Mšice

Mšice

Krytonosec zelný

 
Krytonosec zelný je brouk o velikosti cca 3 mm. Jeho larvy způsobují na kořenech košťálovin nádory (hálky). Proti tomuto škůdci použijeme chemickou ochranu.Spolupracujeme s webovými magazíny Zmagazin, Vyšívání online, Ruční práce a E-ručnípráce.Všechna práva vyhrazena © 2019 IRP