balkonovekvetiny.cz - pěstování a péče o balkonové květiny, rostliny, bylinky, koření, cibuloviny, trvalky, letničky ...

Jak udržet a zadržet vodu v zahradě

Zahrada na rovině

 
Před deštěm je dobré záhony prokypřit, voda se tak lépe vsákne a neodteče pryč.


V případě přívalových dešťů se voda špatně vsakuje, stéká po povrchu a může odnášet vrchní vrstvu zeminy. Abychom tomu alespoň částečně zabránili, můžeme kolem záhonů udělat rýhy, které vodu a zeminu zadrží.

Zahrada ve svahu

 
Ve svahu nejlépe zadržíme vodu vytvořením teras, na jejichž kraje vysadíme keře, které mají zpevňující funkci. Jednotlivé terasy můžeme osadit kameny a vysypat štěrkem – tímto způsobem dojde k zpomalení otékání srážek a k zamezení eroze půdy.

Pod prudkým svahem můžeme vybudovat záchytné jezírko, které zachytí vodu ze srážek. Vhodné je také vytvoření vsakovacího pruhu, ohraničeného nízkou terasou z kamení nebo dřeva. Vsakovací pruh pod svahem osázíme vlhkomilnými rostlinami.Spolupracujeme s webovými magazíny Zmagazin, Vyšívání online, Ruční práce a E-ručnípráce.Všechna práva vyhrazena © 2023 IRP