balkonovekvetiny.cz - pěstování a péče o balkonové květiny, rostliny, bylinky, koření, cibuloviny, trvalky, letničky ...

Odborné pojmy


Bal – kořenový systém rostliny vyzvednutý i se zemí.

Cibule – zásobní orgán z dužnatých listů, které obklopují výhonek. Po květu tvoří zelené listy nové zásoby živin na příští rok. Cibulovité rostliny se vysazují podle období květu na jaře nebo na podzim. známé cibulovité rostliny jsou tulipány, hyacinty, šafrány a narcisy.

Dřeviny – rostliny se zdřevnatělými kmeny a větvemi (stromy a keře).

Dvouletky – rostliny, které v prvním roce vyraší ze semen, květy a semena však tvoří až v příštím roce. Patří sem např. topolovky, sedmikrásky, karafiát, pomněnka, náprstník, měsíčnice, různé druhy bodláků.

Hlavní výhon – nejsilnější výhonek jedné rostliny, od kterého se rozvětvují postranní výhony.

Hlíza – podzemní zásobní orgán trvalek, který vzniká ze stonků nebo kořenů. Hlízy (např. jiřinek) se ošetřují jako cibule a vysazují se podle doby květu buď na jaře (jiřinky, mečíky), nebo na podzim (brambořík).

Minerální hnojivo – průmyslově vyrobené hnojivo, které obsahuje buď všechny minerály (plné, plnohodnotné hnojivo), nebo jen určité minerály (speciální hnojiva). Odevzdává rychle a cíleně své živiny půdě, nejčastěji se prodává ve formě granulí. Minerální hnojivo působí většinou rychleji než organické hnojivo a často je levnější.

Organické hnojivo – přirozeným způsobem vzniklé hnojivo jako hnůj, krevní, kostní a rohová moučka. své živiny odevzdává půdě pomalu.

Hodnota pH – udává stupeň kyselosti půdy. Půdy s pH kolem 7 jsou neutrální, menší hodnoty znamenají kyselost (např. rašelinné půdy), vyšší hodnoty znamenají zásadivost (např. vápenité půdy).

Humus – výživná svrchní vrstva půdy, která vzniká ze zetlelého organického materiálu (kompost).

Kompost – humózní půda, která vzniká při kompostování organického odpadu, výživný doplněk půdy.

Konifery – většinou stále zelené dřeviny, jejichž listy jsou přeměny na jehlice. Známými zástupci této skupiny dřevin jsou jedle, smrk, jalovec, zerav, cypřiš a borovice. Konifery se starají o celoroční zeleň na zahradě.

Kontejner – plastový květináč na trvalky, keře a stromy. Kontejnerové rostliny se mohou vysazovat celoročně.

Kostní moučka – organické hnojivo vyrobené ze zvířecích kostí s vysokým obsahem fosforu.

Krevní moučka – organické hnojivo ze zvířecí krve. Obsahuje velké množství dusíku.

Letničky – rostliny, které během jednoho roku vyraší ze semen, vytvoří květy a semena a potom odumírají, tj, každým rokem znovu vyrůstají ze semen. Patří k nim např. hledík, řeřicha, lichořeřišnice, chrpa, sléz, netýkavka, krásný tabák.

Mulč – svrchní vrstva nasypaná na záhony a volné plochy země. Mulč zadržuje vlhkost půdy a potlačuje růst plevele. Jako mulč může sloužit posekaná tráva, listí, rozdrcená kůra stromů a větve.

Období květu – fáze v životě rostliny, v níž se vytvářejí květy. Pokud odkvetlé pravidelně odstříháváme, dojde často k druhému období květu.

Očko – v úžlabině listů trvalek, keřů a stromů jsou umístěny „spící“ pupeny, očka. Z nich raší postranní výhony.

Odkvetlé květy – jakmile květy uvadnou, dochází k energeticky náročné tvorbě semen a plodů. Pokud odkvetlé pravidelně odstraňujeme, „investuje“ rostlina většinou do nového květu.

Postranní výhon – z pupenů hlavního výhonu se vyvíjejí podle druhu rozličně rozvětvené postranní výhony. zpravidla na nich rostou květy.

Pupen – před vyrašením jsou listy, květy a postranní výhony obklopeny šupinovitými listeny. V tomto stadiu jsou označovány jako pupeny.

Rabato – zvláštní velmi úzký záhon. Většinou podél cest nebo zdí a plotů.

Rohová moučka – z kravských rohů vyrobené organické hnojivo s vysokým obsahem dusíku a fosforu. Jemná rohová moučka odevzdává své živiny rychleji než hrubší.

Tlení – rozklad organického odpadu pomocí půdních organismů.

Trvalky – kvetoucí víceleté rostliny, jejichž nadzemní část v zimě odumírají. Patří sem např. šanta, šalvěj, stračka, pivoňka, vlčí bob, řebříček, třapatka, plamenka, zvonek.

Užitkové rostliny – zelenina, salát, koření a léčivé byliny, také ovocné dřeviny, nezbytné ve venkovských zahradách.

Zadržovaná vlhkost – na svazích nebo v půdách s hlouběji uloženou vrstvou jílu nemůže dešťová voda odtékat a zůstává mezi částečkami půdy – následkem je zadržovaná vlhkost.

Zelené hnojivo – rostliny, které se vysévají na volné ploše ke zlepšení půdy. Zabraňují vysychání půdy a potlačují plevele.

Živiny – půdní minerály, které jsou nutné pro růst rostlin.

OstrožkaSpolupracujeme s webovými magazíny Zmagazin, Vyšívání online, Ruční práce a E-ručnípráce.Všechna práva vyhrazena © 2024 IRP