balkonovekvetiny.cz - pěstování a péče o balkonové květiny, rostliny, bylinky, koření, cibuloviny, trvalky, letničky ...

Přesazování cibulnatých květin

V srpnu přesazujeme cibulnaté květiny

 
Srpen je nejvhodnější měsíc pro vysazování a přesazování cibulnatých a hlíznatých druhů květin.

Patří k nim např. okrasné česneky, ladonička, šafrány, řebčík, sněženky a ladoňky. Dáváme pozor, aby byly cibule po výsadbě zakryty asi 5 až 10 cm tlustou vrstvou zeminy.

V polovině srpna vysazujeme také cibule bledulí, modřenců a kosatců, které dáváme do země v hloubce 7 až 10 cm.

Modřence

Modřence

Cibule ladoníku je nejvhodnější vysazovat do hloubky 18 až 20 cm. Jsou citlivé na mokro a mají-li dobře přečkat zimu, vyžadují vodopropustné lehké půdy a drenáž pod cibule při jejich výsadbě. Na stanovištích s drsnými podmínkami jim poskytněte dobrou ochrannou vrstvu z listí nebo rašeliny.

Oddenky liliochvostce můžeme vysazovat asi 15 cm hluboko do dobře propustné půdy. Také této okrasné rostlině nejlépe vyhovují písčité, suché půdy. Mimoto vyžaduje plné slunce. Na zimu liliochvostec chráníme nastýlkou propustnou pro vzduch.

Okrasný česnek

Okrasný česnek

Vysazování cibulovin do trávníku

 
Cibule sněženek, bledulí, šafránů, narcisů a raných nízkých tulipánů vysazujeme jen na okrajích trávníků nebo v rozích zatravněných ploch.

Sněženky

Sněženky

Rozmístíme-li je po celé ploše trávníku, padnou velmi snadno za oběť kose nebo sekačce, protože sekat se musí většinou již v dubnu. Není to vhodné ani pro takové druhy, které jsou v době sečení již po odkvětu. Potřebují totiž, aby jim listy nahradily spotřebované stavební látky. I na okrajích a v rozích trávníku byste měli cibule vysazovat jen ve větších skupinách. Při sečení je pak lépe uvidíte.Spolupracujeme s webovými magazíny Zmagazin, Vyšívání online, Ruční práce a E-ručnípráce.Všechna práva vyhrazena © 2019 IRP