balkonovekvetiny.cz - pěstování a péče o balkonové květiny, rostliny, bylinky, koření, cibuloviny, trvalky, letničky ...

Články v kategorii Zahrada:

Dekorativní okrasné dýně

Okrasné malé dýně neboli tykvičky zaznamenali v posledních letech velkou popularitu. Důvodem je jejich jednoduché použití a snadné pěstování. Dýně hýří barvami a různými tvary: kulaté, s žebrováním, podlouhlé nebo s výrůstky ve tvaru bradavic. Okrasné dýně   Okrasné dýně většinou nejsou jedlé, protože obsahují velké množství hořčin. K velmi atraktivním odrůdám patří tykev okrasná Celebration F1 s menšími plody

Výhody a nevýhody letního řezu jabloní a hrušní

Výhody letního řezu   Letní řez stromů se především projeví u prosvětlení koruny, podpory nebo zkvalitnění květních pupenů, snížení výskytu hořké pihovitosti jablek, lepší zbarvení ovoce, zvýšení plodnosti, urychlené hojení ran a zbrzdění růstu stromů. Nevýhody letního řezu   S těmito výhodami je třeba upozornit i na určité nedostatky, jako jsou zmenšení velikosti jablek, snížení výnosu

K čemu slouží letní řez jabloní a hrušní?

Letní řez jabloní či hrušní je doplňkovým zásahem k zimnímu řezu a uplatňuje se buď v červnu až začátkem července (časně letní řez), anebo obvykle od druhé poloviny července do konce srpna (pozdní letní řez). Letní řez   Kalendářní termín není přesný, záleží na průběhu počasí a v jednotlivých letech a na tom, zda jde o rané či

Jaké jsou druhy půdy a jejich vlastnosti

Hlinitá půda   Je-li půda hodně zásobena humusem, je to jedna z nejlepších kulturních půd. Nevýhodou hlinité půdy je, že se na jaře pomalu prohřívá. Těžko se obdělává a vyžaduje hodně práce při okopávání. Ke zlepšení přispívá pravidelné vápnění vápnem. Hlinitopísčitá půda (střední půda)   V hlinitopísčitých půdách je možné pěstovat téměř všechny plodiny. Provzdušnění je poměrně

Trávník – výsev, zavlažování, hnojení, úprava

Výsev trávníku   Nejlepší termín pro výsev trávníku je buď časně na jaře (od půli dubna do půli května), anebo časně na podzim (od poloviny srpna do poloviny září).  V té době má půda optimální teplotu i vlhkost pro klíčení semen. Pokud jste se rozhodli sít v létě, počítejte s častější zálivkou. Půdu před výsevem dobře uhrabte, aby

Řasy v jezírku a údržba jezírka

Jak bojovat s řasami v jezírku   Jedním z nejdůležitějších a zároveň nejnáročnějších úkolů je udržení biologické rovnováhy v jezírku. Vše – voda, rostliny, zemina i odumřelý organický materiál – musí být v rovnovážném stavu, jinak se ve vodě rozmnoží obávané řasy. Údržba jezírka   Hladina jezírka musí být částečně zastíněná. Toho docílíme vysazením plovoucích rostlin, např. leknínů. Pravidelně jezírko

Voda v zahradě – kam umístit jezírko?

Ideální místem pro umístění jezírka je tam, kde slunce svítí alespoň půl dne. Rozhodně by nemělo stát pod vzrostlými stromy – z listů rozkládajících se ve vodě vznikají látky, které mohou škodit rybám a podporovat růst řas. Jak vybudovat jezírko?   Při budování jezírka máme dvě možnosti – buď vykopanou jámu vyložíme speciální fólií, nebo koupíme

Plevel na zahradě – svlačec a přeslička rolní

Jak se zbavit svlačce   Svlačec je úporný plevel, kterého se nejlépe ekologicky zbavíme tak, že budeme soustavně uřezávat několik centimetrů pod povrchem půdy každičký výhonek, který se objeví. Každý týden je nutné zahradu projít. Pokud roste svlačec na volném prostranství a v jeho bezprostřední blízkosti nejsou žádné kulturní rostliny, je možné proti němu zasáhnout chemickými

Péče o živý plot

Jak pečovat o živý plot   Volně rostoucí živý plot potřebuje nejvíce péče v prvních měsících po zasazení. Je nutné jej odplevelovat, mulčovat, zalévat a pravidelně přihnojovat. Jak plot stárne, péče o něj ubývá. S každým sestříhnutím podporujeme růst nových výhonů a rozvětvování. Pro jehličnaté i listnaté živé ploty platí, že pokud jej budeme zastřihávat až

Pěstování okurek v pařeništi

Poloteplé pařeniště   Brzkou sklizeň salátových okurek snadno docílíme pěstováním v poloteplém pařeništi. Poloteplé  pařeniště čerpá teplo z čerstvého koňského hnoje. Pařeniště nainstalujeme již v polovině března a osejeme jej ředkvičkou nebo sazenicemi salátu, který jsme si předpěstovali doma. Během dubna vysadíme předpěstované sazenice salátových okurek na místo ředkviček nebo do mezer mezi salátem. Studené pařeniště   K pěstování
Spolupracujeme s webovými magazíny Zmagazin, Vyšívání online, Ruční práce a E-ručnípráce.Všechna práva vyhrazena © 2022 IRP