balkonovekvetiny.cz - pěstování a péče o balkonové květiny, rostliny, bylinky, koření, cibuloviny, trvalky, letničky ...

Slovníček zahradních pojmů

Roubování – metoda vegetativního množení rostlin, při kterém dochází ke spojení podnože (spodní část spolu s kořenem) a roubem (horní část rostliny včetně listů nebo jehlic). Používá se např. u borovic, kdy se běžně rostoucí druhy roubují na kmínek.


Zelené hnojení – jedná se o metodu, při které dochází k zúrodňování a zlepšování vlastností půdy speciálními rostlinami. Ty se na záhonech vysejí a po dosažení určité velikosti posekají, případně rovnou zapraví do půdy. Tyto rostliny půdu kypří, provzdušňují a doplňují o živiny.

Květenství – útvar složený z několika jednotlivých květů uspořádaných podle určitých pravidel. Podle tvaru a uspořádání jednotlivých květů se může jednat o hrozen, latu, klas, palici, jehnědu, okolík, hlávku, úbor nebo chocholík.

pH – vyjadřuje hodnotu půdní reakce na stupnici v hodnotách 0 až 14. Neutrální hodnota se nachází uprostřed – pH7. Hodnoty nižší vyjadřují kyselou reakci, hodnoty vyšší zase zásaditou. Některé rostliny lze tedy podle požadavků na pH považovat za vápnomilné nebo kyselomilné.

Antioxidant – jedná se o látky, které bojují s volnými radikály (vznikají v těle vlivem stárnutí organismu) a snižují jejich působení na lidský organismus. Velké množství antioxidačních látek obsahují různé druhy koření, ovoce i zeleniny. Mezi nejsilnější antioxidanty se ředí vitamín C a karotenoidy (ve velkém množství v mrkvi, tykvích, paprikách a dalších plodinách s výrazným zbarvením).

Antibakteriální účinek – antibakteriální látky účinně likvidují bakterie. Mohou být obsaženy v koření, ovoci a zelenině.

Dospělec – pojem označující jedince škodlivého hmyzu, který je schopný se rozmnožovat. Jedná se tedy o dospělé vyvinuté stadium.

Fungicid – přípravek určený na likvidaci hub, které napadají okrasné a užitkové rostliny.

Insekticid – prostředek určený k likvidaci škodlivého hmyzu. Podle působnosti se jedná o kontaktní (musí přijít do přímého kontaktu se škůdcem) nebo systémovou (většinou ve formě prášku rozpustného ve vodě, kdy se účinná látka dostane do pletiv rostliny, přičemž hmyz zahubí až po zkonzumování části rostlin) látku.

Konifera – jehličnaté dřeviny, někdy je termín definován jako jehličnany nízkého vzrůstu.Spolupracujeme s webovými magazíny Zmagazin, Vyšívání online, Ruční práce a E-ručnípráce.Všechna práva vyhrazena © 2024 IRP